...

Logo dizajn kutija i ambalaže

4 (Demo)

Logo dizajn kutija i ambalaže

Logo dizajn kutija i ambalaže. Kada je u pitanju dizajniranje kartonske kutije ili kartonske ambalaže, postoje neki ključni faktori koje treba uzeti u obzir kako bi se osiguralo da je kutija efikasna, funkcionalna i privlačna kupcima.

Prvo, važno je uzeti u obzir dimenzije proizvoda koji će biti smešteni u kutiju kako bi se utvrdile dimenzije kutije. Kutija bi trebalo da bude dovoljno velika da primi proizvod, ali ne toliko velika da se proizvod previše pomera unutar kutije tokom transporta.

Drugo, treba razmotriti materijal koji će se koristiti za izradu kutije. Karton je popularan izbor jer je pristupačan, reciklabilan i lak za štampanje. Međutim, treba uzeti u obzir težinu proizvoda i vrednost proizvoda prilikom odabira debljine i jačine kartona.

Treće, treba razmisliti o funkcionalnosti kutije. Da li će kutija imati dodatne otvore za ventilaciju? Da li će imati džepove ili dodatne pregrade unutar kutije kako bi se proizvodi organizovali i držali na svom mestu tokom transporta?

Kada je u pitanju dizajn kutije, treba uzeti u obzir brendiranje i marketinški efekat. Kutija bi trebalo da bude u skladu sa brend identitetom i vizualnim identitetom, uključujući logo, boje i fontove. Takođe, kutija bi trebalo da bude privlačna i da privuče pažnju kupaca na rafovima prodavnica.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.